Cảm nhận của học viên Về khóa Hoạch định Công việc – Tháng 12/2014

Trải qua 6 buổi canadian pharmacy học, Khóa Hoạch đinh công việc – Lập trình sẵn cho sự thành công của Tung Cánh Việt đã kết thúc thành công. Sau khóa học, tất cả các học viên đều có những cảm xúc khác nhau. Sau đây là một số cảm nghĩ của các học viên: Read more »