KHÓA HỌC BÍ QUYẾT CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG – SCE03

Chia sẻ

Ngày 15/6/2014 tại Training Area Tung Cánh Việt đã khởi động lớp huấn luyện chuyên sâu Bí Quyết Chinh Phục Nhà Tuyển Dụng cho 10 bạn đăng ký tham gia khóa học.

Với phương châm “Học phải vui – học là phải hành động”

Pages: 1 2
Leave a Reply